USD
$0.013
Circulation
78.907M
Total
99.988M
Market Cap.
$1.06M
24h Volume
$1.12K 0.105%

NTK

1 hour
-0.490%
24 hours
-1.480%
7 days
-27.230%
Historical Price (USD)
Loading...
0

very good , dự án rất tốt , tôi rất hài lòng